Personal Acc.

Clothing

Printed cotton kimono w/ belt New
RRP:€ 58.75 VEJL. PRIS:DKK 426.00
Printed cotton kimono w/ belt New
RRP:€ 58.75 VEJL. PRIS:DKK 426.00
Printed cotton kimono w/ belt
RRP:€ 58.75 VEJL. PRIS:DKK 426.00
Printed cotton kimono w/ belt
RRP:€ 58.75 VEJL. PRIS:DKK 426.00
Printed cotton kimomo w/ belt
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimono w/ belt New
RRP:€ 58.75 VEJL. PRIS:DKK 426.00
Woven belt

Woven belt

NDMS88G
RRP:€ 28.75 VEJL. PRIS:DKK 208.00
Woven belt

Woven belt

NDMS106A
RRP:€ 28.75 VEJL. PRIS:DKK 208.00
Striped apron w/ fringes
RRP:€ 24.25 VEJL. PRIS:DKK 175.00
Striped apron w/ fringes
RRP:€ 24.25 VEJL. PRIS:DKK 175.00
Corn husk hat w/ fringes New
RRP:€ 18.75 VEJL. PRIS:DKK 136.00
Corn husk hat New

Corn husk hat

YL20-8357
RRP:€ 21.50 VEJL. PRIS:DKK 156.00
Paper rope hat New
RRP:€ 18.00 VEJL. PRIS:DKK 130.00
Straw hat

Straw hat

YL10-8457
RRP:€ 21.50 VEJL. PRIS:DKK 156.00
Straw hat w/ embroidery
RRP:€ 43.00 VEJL. PRIS:DKK 312.00