Personal Acc.

Clothing

Printed cotton kimono w/ belt
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimono w/ belt
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimomo w/ belt
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimono w/ belt New
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimono w/ belt New
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Printed cotton kimomo w/ belt
RRP:€ 56.50 VEJL. PRIS:DKK 410.00
Woven belt

Woven belt

NDMS88G
RRP:€ 27.50 VEJL. PRIS:DKK 200.00
Woven belt

Woven belt

NDMS106A
RRP:€ 27.50 VEJL. PRIS:DKK 200.00
Straw hat

Straw hat

YL10-8457
RRP:€ 20.75 VEJL. PRIS:DKK 150.00
Straw hat

Straw hat

YLM07-5578
RRP:€ 20.75 VEJL. PRIS:DKK 150.00
Straw hat w/ embroidery
RRP:€ 41.25 VEJL. PRIS:DKK 300.00
Striped apron w/ fringes
RRP:€ 25.50 VEJL. PRIS:DKK 185.00
Striped apron w/ fringes New
RRP:€ 24.25 VEJL. PRIS:DKK 175.00
Striped apron w/ fringes New
RRP:€ 24.25 VEJL. PRIS:DKK 175.00